Dịch vụ Mobile CRM

MOBILE CRM

1.  Nhận diện khách hàng tiềm năng là gì?

– Là hình thức lưu các thông tin truy cập khi khách hàng truy cập website thông qua thiết bị điện thoại của khách hàng;
giúp bạn thu thập được data số điện thoại của khách hàng; từ đó có các phương án triển khai marketing trực tiếp, hiệu quả.

  1. Lợi ích khi sử dụng

-Thu thập lưu trữ dữ liệu số điện thoại của khách hàng

-Sử dụng dữ liệu khách hàng vào những mục đích tư vấn quảng cáo, tiếp thị tới khách hàng

-Có thể sử dụng làm dữ liệu của các kênh quảng cáo truyền thông khác

  1. Hình thức hoạt động

–  SOGO gửi khách hàng 1 mã code để gắn vào website.

– Mã code này sẽ thu thập toàn bộ dữ liệu khách hàng khị họ truy cập vào website bằng 3G.

– Hệ thống sẽ lưu trữ và xuất báo cáo về data thu nhận được cho khách hàng.