Dịch vụ Facebook Ads

Quảng cáo Facebook là gì?

Là hình thức đưa thông tin hình ảnh nội dung sản phẩm bạn muốn đăng tải tiếp cận tới đối tượng mà bạn muốn nhắm tới trên Facebook, thông qua đó giúp hình ảnh nội dung sản phẩm của bạn được nhiều người biết tới và tương tác.

Các hình thức quảng cáo Facebook

Quảng cáo Facebook – Page post

Là hình thức quảng cáo trên Facebook thêm tương tác cho bài viết của Fanpage trên Facebook.

– Gián tiếp thêm fan cho Fanpage.
– Các tương tác bao gồm: like post, comment, share, photo view.
– Quảng cáo hiển thị tại newfeed, cột bên tay phải, instagram…

Quảng cáo facebook - Click to Web

– Là hình thức quảng cáo website tích hợp với Fanpage.
– Dẫn trực tiếp về website doanh nghiệp hoặc Fanpage khi người dùng click – vào quảng cáo
– Giúp thêm traffic cho website và page của khách hàng.
– Gián tiếp thêm like cho Fanpage.

Vai trò của SOGO

Đóng vai trò là bộ phận kỹ thuật của khách hàng

Luôn luôn tối ưu tài khoản giúp khách hàng tiếp cận đối tượng với chi phí tiết kiệm nhất

Giúp khách hàng tiếp cận đối tượng có độ tương tác về hiệu quả cao nhất