Dịch vụ của SOGO

 • FACEBOOK ADS
  Là hình thức đưa thông tin hình ảnh nội dung sản phẩm bạn muốn đăng tải tiếp cận tới...

  Xem chi tiết

 • GOOGLE ADWORDS
  Là hình thức quảng cáo mà bạn sẽ trả tiền để cho mỗi 1000 lần hiển thị (Cost Per...

  Xem chi tiết

 • SUBIZ CHAT
  Subiz giúp bạn nhận và trả lời tin nhắn từ khách truy cập website theo đúng thời gian thực....

  Xem chi tiết

 • MOBILE CRM
  Là hình thức lưu các thông tin truy cập khi khách hàng truy cập website thông qua thiết bị...

  Xem chi tiết

 • MINI SEO
  miniSEO là dịch vụ SEO phù hợp với các chủ cửa hàng, doanh nghiệp nhỏ và đối với ngành...

  Xem chi tiết

Bạn đang phân vân lựa chọn dịch vụ phù hợp với công ty mình?